Back to (Beta) Basics2017-01-27T10:29:34+01:00

Soms moet je eerst even back to (Beta) Basics om weer vooruit te kunnen

We bekijken altijd de vier essentiële fundamenten van succesvolle organisaties, de ‘Beta Basics’.

bb-probleem-120Zowel uit onderzoek als uit onze eigen ervaring blijkt dat veel problemen of belemmeringen voor groei een dieperliggende oorzaak hebben en uiteindelijk te herleiden zijn naar deze fundamenten.

De vier essentiële fundamenten van succesvolle organisaties

bb-gemotiveerde-mensen-120Ieder mens gebruikt zijn unieke mix van kennis, ervaring en karakter om zijn werk goed te doen. Om in te schatten, om te anticiperen, om op te lossen, om te verbeteren en te beheersen. Het zou ideaal zijn als al uw medewerkers uit zichzelf verstandige beslissingen zouden nemen en zich bewust zouden zijn van hun verantwoordelijkheden. De praktijk is vaak anders. Toch blijkt telkens weer dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken. Met duidelijke taken en bevoegdheden en door op verantwoorde en inspirerende manier ruimte te geven aan initiatief, kunt u het menselijk kapitaal van uw onderneming (en ook dat van uzelf ) maximaal ontwikkelen. Dat kan enorm veel opleveren.

bb-effectieve-systemen-120Improviseren is duur: extra nawerk, stress, verkeerde en te hoge voorraden, kwaliteitsproblemen, veel last-minute werk, te late leveringen. Effectieve systemen zorgen voor gestroomlijnde werkprocessen, lagere kosten en een hogere betrouwbaarheid. Met goede systemen en procedures worden de prestaties van een onderneming in alle opzichten een stuk beter. Goede procedures leggen de nadruk op wat er moet worden gepresteerd. Ze zijn niet bureaucratisch of ingewikkeld of alleen controlegericht, maar laten juist ruimte voor eigen vakmanschap en betrokkenheid. Ze vormen het fundament onder het effectief functioneren van uw onderneming. Ze zijn onmisbaar om te kunnen functioneren in een sterk beweeglijke omgeving.

bb-doordachte-keuzes-120Het maken van keuzes en die vervolgens consequent implementeren blijkt in de praktijk een van de lastigste zaken. Vaak komt dat doordat een goed doordachte visie niet is vertaald in duidelijke en logische keuzes. Een visie is alleen kansrijk als hij gebaseerd is op de sterke punten van het bedrijf: dat waar u goed in bent, waar u geld mee verdient en waar u plezier aan beleeft. Uit een goede visie blijkt dat u de markt begrijpt en weet waarmee u zich van de concurrentie onderscheidt. Met de juiste visie worden uw prioriteiten begrijpelijk en acceptabel voor uw medewerkers.. Beslissingen die uit zo’n visie voortvloeien inspireren en geven het hele bedrijf energie en plezier. Vasthouden en doorzetten wordt makkelijker. Het maakt aansturen makkelijker. Het is een van uw kerntaken om de visie en de route er naar toe te ontwikkelen, te verduidelijken en er voor te zorgen dat iedereen zich er aan houdt.

bb-degelijke-aansturing-120Uw succes wordt uiteindelijk bepaald door wat er bottom line over blijft. Daarom wilt u natuurlijk voortdurend weten waar uw bedrijf financieel staat. Financiële grip begint bij betrouwbare en relevante cijfers. Niet betrouwbare cijfers maken financiers (en u zelf) nerveus en argwanend en u weet wat er dan gebeurt. U kunt niet meer overtuigend uitleggen waarom u extra geld nodig heeft. Herstellen van vertrouwen is dan een hele klus. Relevante cijfers zijn nodig om de onderneming goed aan te sturen en om goede beslissingen te nemen. Als ze tenminste worden bekeken en beoordeeld met kennis van de business. Cijfers zijn dus te belangrijk om over te laten aan boekhouders en accountants alleen. Het is aan u om er slim mee om te gaan.

Jan Willem Merkx

Meer weten? Neem gerust contact op. Een gesprek is geheel vrijblijvend.

Recente blogs

Ga naar de bovenkant