Raad en daad2017-01-17T13:26:53+01:00

We staan u bij zodat u snel weer zelf vooruit kunt

Ondernemen is niet altijd makkelijk.

U moet namelijk allerlei lastige problemen in de bedrijfsvoering oplossen en strategische keuzes maken die straks het succes van uw bedrijf bepalen. En dat terwijl u niet alle kennis in huis heeft en de hectiek van alledag ook nog eens de meeste tijd opslokt.

Wil van Susteren

U wilt…

  • met uw bedrijf succes hebben en niet alleen maar overleven.

  • zelf blijven bepalen wat er in uw bedrijf moet gebeuren.

  • extra krediet en u begrijpt niet waarom uw bank u dat niet wil geven.

  • uw prioriteiten beter vast kunnen houden in de hectiek van alledag.

  • meer tijd vinden om gestructureerd met de toekomst van uw bedrijf bezig te zijn.

  • de vinger op de zere plek leggen zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

  • gewoon uw verhaal wel eens kwijt aan een onafhankelijk iemand met ervaring en begrip.

Met raad en daad

Het is fijn als een onafhankelijke mede-ondernemer met ervaring en begrip u tijdelijk met raad en daad bijstaat.

Het is onmogelijk om alle benodigde talenten en specifieke kennis altijd zelf in huis te hebben. Daarom wordt het steeds gewoner om specifieke capaciteiten (tijdelijk) in te roepen. De meerwaarde van BetaBasics is dat we iets toevoegen dat in de organisatie zelf vaak in mindere mate aanwezig is: de kunde om een nieuwe manier van doen vorm te geven en in te voeren.

bb-strategie-120Wij weten uit eigen ervaring dat het noodzakelijk is om jezelf regelmatig een kritische spiegel voor te houden. Ook stellen we als buitenstaander vaak vragen die u zichzelf soms niet meer stelt. We zijn onafhankelijk, maar wel partijdig: uw belang staat centraal.

Het voordeel van onze manier van werken is dat we u niet alleen een paar kunstjes leren, maar u helpen om op een andere manier te kijken zodat u zo snel mogelijk weer zelf verder kunt.

Wij helpen u bijvoorbeeld graag…

... met het toekomstbestendig maken van uw bedrijf

Uw onderneming is succesvol maar u voelt aan dat het nodig is om uw  bedrijf beter voor te bereiden op de toekomst. Op technologische uitdagingen of ontwikkelingen in de markt of omdat u uw onderneming wilt overdragen aan de volgende generatie. BetaBasics kan u helpen om uw plannen aan te scherpen zodat u meer kans heeft uw plannen gefinancierd te krijgen en er een succes van te maken.

... met het herstellen van de vertrouwensbreuk met uw bank

Er zijn problemen ontstaan omdat u meer geld nodig heeft. Uw bedrijf is onder de hoede van de bijzonder beheer afdeling terecht gekomen. De bank wil steeds meer weten van uw bedrijf. U begrijpt niet wat ze precies willen. Het vertrouwen tussen u en de bank bevindt zich op een dieptepunt en nu dreigen ze ook nog om uw krediet te beëindigen. BetaBasics begrijpt hoe dit soort processen lopen en weet ook hoe banken denken en wat ze nodig hebben.

... met het slim inspelen op snelle veranderingen in de markt

De wereld om u heen verandert snel. De omzet van uw belangrijkste producten en diensten loopt terug en de marges staan onder druk. U weet dat u de bakens moet verzetten, maar weet niet hoe. U vraagt zich bovendien af of uw organisatie wel opgewassen is tegen een koerswijziging.  BetaBasics helpt u hierop snel en slim in te spelen.

... met het verhogen van de winstgevendheid van uw bedrijf

U bent niet tevreden over de winstgevendheid van uw bedrijf. U heeft al diverse dingen geprobeerd, maar slaagt er niet in om een doorbraak te realiseren. Om er achter te komen waar uw bedrijf staat en waar verbeteringen mogelijk helpt BetaBasics met een analyse en een plan van aanpak.

... met het meten en verbeteren van uw managementteam

Uw bedrijf is snel gegroeid en daarmee ook uw personeelsbestand. U werkt zich een slag in de rondte, want u ziet dat de sleutelfiguren in uw organisatie lang niet allemaal meegroeien. U twijfelt aan de managementkracht van uw leidinggevenden en vraagt zich af wat te doen. BetaBasics helpt u door uw organisatie door te lichten en voorstellen uit te werken om dit thema aan te pakken.

Meer weten? Neem gerust contact op. Een gesprek is geheel vrijblijvend.

Recente blogs

Ga naar de bovenkant