Een organisatie kan niet zonder de beta basics.

Het ontbreekt ondernemers meestal niet aan ideeën en plannen. De praktijk van de uitvoering blijkt echter vaak weerbarstig. Veel ondernemers nemen beslissingen bij voorkeur “op gevoel”, op hun ervaring en kennis van zaken. Ze verwachten dat hun organisatie de ontwikkelingen wel zal volgen. In de praktijk is dat niet zo vanzelfsprekend.

Wij kunnen u helpen uw ideeën en plannen in daden en resultaten om te zetten. Daarbij kan een organisatie niet zonder de volgende 4 beta basics:Gemotiveerde Mensen

Gemotiveerde Mensen

Het zou ideaal zijn als al uw medewerkers uit zichzelf verstandige beslissingen zouden nemen en zich bewust zouden zijn van hun verantwoordelijkheden. De praktijk is vaak anders.

Doordachte Keuzes

Doordachte Keuzes

Het is niet altijd makkelijk om een goed doordachte visie te vertalen in duidelijke en logische keuzes.

Gemotiveerde Mensen

Ieder mens gebruikt zijn unieke mix van kennis, ervaring en karakter om zijn werk goed te doen. Om in te schatten, om te anticiperen, om op te lossen, om te verbeteren en te beheersen.

Het zou ideaal zijn als al uw medewerkers uit zichzelf verstandige beslissingen zouden nemen en zich bewust zouden zijn van hun verantwoordelijkheden. De praktijk is vaak anders.

Toch blijkt telkens weer dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken.

Met duidelijke taken en bevoegdheden en door op verantwoorde en inspirerende manier ruimte te geven aan initiatief, kunt u het menselijk kapitaal van uw onderneming (en ook dat van uzelf ) maximaal ontwikkelen. Dat kan enorm veel opleveren.

Wij hebben er ons vak van gemaakt om u daarbij te helpen.

Doordachte Keuzes

Het maken van keuzes en die vervolgens consequent implementeren blijkt in de praktijk een van de lastigste zaken. Vaak komt dat doordat een goed doordachte visie niet is vertaald in duidelijke en logische keuzes.

Een visie is alleen kansrijk als hij gebaseerd is op de sterke punten van het bedrijf: dat waar u goed in bent, waar u geld mee verdient en waar u plezier aan beleeft. Uit een goede visie blijkt dat u de markt begrijpt en weet waarmee u zich van de concurrentie onderscheidt.

Met de juiste visie worden uw prioriteiten begrijpelijk en acceptabel voor uw medewerkers.. Beslissingen die uit zo’n visie voortvloeien inspireren en geven het hele bedrijf energie en plezier. Vasthouden en doorzetten wordt makkelijker. Het maakt aansturen makkelijker.

Het is een van uw kerntaken om de visie en de route er naar toe te ontwikkelen, te verduidelijken en er voor te zorgen dat iedereen zich er aan houdt.

Wij hebben er ons vak van gemaakt om u daarbij te helpen.

Efficiënte Systemen

Efficiënte Systemen

Met goede systemen en procedures worden de prestaties van een onderneming in alle opzichten een stuk beter.

Degelijke Aansturing

Degelijke Aansturing

Uw succes wordt uiteindelijk bepaald door wat er bottom line over blijft. Daarom wilt U natuurlijk voortdurend weten waar uw bedrijf financieel staat.

Efficiënte Systemen

Improviseren is duur: extra nawerk, stress, verkeerde en te hoge voorraden, kwaliteitsproblemen, veel last-minute werk, te late leveringen.

Effectieve systemen zorgen voor gestroomlijnde werkprocessen, lagere kosten en een hogere betrouwbaarheid. Met goede systemen en procedures worden de prestaties van een onderneming in alle opzichten een stuk beter.

Goede procedures leggen de nadruk op wat er moet worden gepresteerd. Ze zijn niet bureaucratisch of ingewikkeld of alleen controlegericht, maar laten juist ruimte voor eigen vakmanschap en betrokkenheid. Ze vormen het fundament onder het effectief functioneren van uw onderneming. Ze zijn onmisbaar om te kunnen functioneren in een sterk beweeglijke omgeving.

Wij hebben er ons vak van gemaakt om u daarbij te helpen.

Degelijke Aansturing

Uw succes wordt uiteindelijk bepaald door wat er bottom line over blijft. Daarom wilt U natuurlijk voortdurend weten waar uw bedrijf financieel staat. Financiële grip begint bij betrouwbare en relevante cijfers.

Niet betrouwbare cijfers maken financiers (en u zelf) nerveus en argwanend en u weet wat er dan gebeurt. U kunt niet meer overtuigend uitleggen waarom u extra geld nodig heeft. Herstellen van vertrouwen is dan een hele klus.

Relevante cijfers zijn nodig om de onderneming goed aan te sturen en om goede beslissingen te nemen. Als ze tenminste worden bekeken en beoordeeld met kennis van de business.

Cijfers zijn dus te belangrijk om over te laten aan boekhouders en accountants alleen. Het is aan U om er slim mee om te gaan.

Wij hebben er ons vak van gemaakt om u daarbij te helpen.

Wij hebben er ons vak van gemaakt u daarbij te helpen

Het is onmogelijk om alle benodigde talenten en specifieke kennis altijd zelf in huis te hebben. Daarom wordt het steeds gewoner om specifieke capaciteiten (tijdelijk) in te roepen.

Inzichten van buitenaf kunnen u inspiratie geven en op nieuwe ideeën brengen. En dat is nu precies wat wij doen met veel liefde voor het vak en bruikbare ervaring uit de praktijk.


Meer over hoe en wat

Meer over ons