U kunt bij ons terecht

Om beter voor bereid te zijn op de toekomst

Om met meer succes financiering te regelen

Om uit te vinden waar het probleem écht zit

Om plannen succesvoller te maken

Om een tegenvaller beter te kunnen opvangen

Praktijkvoorbeelden


Toekomstbestendig

Uw onderneming is succesvol maar u voelt aan dat het nodig is om uw  bedrijf beter voor te bereiden op de toekomst. Op technologische uitdagingen of ontwikkelingen in de markt of omdat u uw onderneming wilt overdragen aan de volgende generatie.

U realiseert zich dat ondersteuning van BetaBasics u kan helpen om uw plannen aan te scherpen zodat u meer kans heeft uw plannen gefinancierd te krijgen en succes van te maken.

Vertrouwensbreuk

Er zijn problemen ontstaan omdat u meer geld nodig heeft. Uw bedrijf is onder de hoede van de bijzonder beheer afdeling terecht gekomen. De bank wil steeds meer weten van uw bedrijf. U begrijpt niet wat ze precies willen. Het vertrouwen tussen u en de bank bevindt zich op een dieptepunt en nu dreigen ze ook nog om uw krediet te beëindigen.  U realiseert zich dat BetaBasics begrijpt hoe dit soort processen lopen en weet hoe banken denken en wat ze nodig hebben.

Snelle verandering

De wereld om u heen verandert snel. De omzet van uw belangrijkste producten en diensten loopt terug en de marges staan onder druk. U weet dat u de bakens moet verzetten, maar weet niet hoe. U vraagt zich bovendien af of uw organisatie wel opgewassen is tegen een koerswijziging.  U vraagt BetaBasics om u te ondersteunen.

Winstgevendheid

U bent niet tevreden over de winstgevendheid van uw bedrijf. U heeft al diverse dingen geprobeerd, maar slaagt er niet in om een doorbraak te realiseren. Om er achter te komen waar uw bedrijf staat en waar verbeteringen mogelijk zijn vraagt u BetaBasics om een analyse en plan van aanpak te maken.

Managementkracht

Uw bedrijf is snel gegroeid en daarmee ook uw personeelsbestand. U werkt zich een slag in de rondte, want u ziet dat de sleutelfiguren in uw organisatie lang niet allemaal meegroeien.  U twijfelt aan de managementkracht van uw leidinggevenden en vraagt zich af wat te doen.  U vraagt BetaBasics om uw organisatie door te lichten en voorstellen uit te werken om dit thema aan te pakken.Meerwaarde BetaBasics


De meerwaarde van BetaBasics

De aanleiding is meestal financieel, maar om de problemen op te lossen moeten we op zoek naar de dieperliggende factoren. Naar de échte oorzaken. Vaak zijn die te vinden in de bedrijfsvoering. Hoe en wat precies is voor iedere onderneming verschillend. Onze manier van werken houdt daar rekening mee.

De meerwaarde van BetaBasics is dat we iets toevoegen dat in de organisatie zelf vaak in mindere mate aanwezig is: de kunde om een nieuwe manier van doen vorm te geven en in te voeren.

Ook stellen we als buitenstaander vaak vragen die u zichzelf soms niet meer stelt.

We zijn onafhankelijk maar wel partijdig: uw belang staat centraal.

Het voordeel van onze manier van werken is dat we u niet alleen een paar kunstjes leren, maar u helpen om op een andere manier te kijken zodat u zo snel mogelijk weer zelf verder kunt..


Hoe gaan we te werk?


Hoe gaan we te werk?

Het begint met een (vrijblijvende) kennismaking.

We kijken samen of er een klik is en een basis voor vertrouwen.

Samen brengen we de vraagstelling in kaart en maken afspraken over wat er moet gebeuren.

Binnen 1 tot 3 weken leveren we de eerste resultaten.

Meestal zullen we eerst wat tijd nemen om uit te zoeken waar het bedrijf (financieel) staat.

We gaan vooral ook op zoek naar wat nodig is om het bedrijf sterker te maken.

Wanneer de relatie met de bank onder druk staat krijgt dat natuurlijk de hoogste prioriteit.

Pas als we samen een plan van aanpak hebben vastgesteld maken we afspraken over het vervolg.

U heeft al meer dan genoeg kosten en wij begrijpen goed dat u zeker wilt weten dat onze betrokkenheid zijn geld waard is. Daarom maken wij geen financiële afspraken met u die u binden voor een termijn langer dan een week. Zo kunt u er op ieder moment in en uitstappen.


Meer over de BetaBasics

Over ons